Rola magnezu

Magnez spełnia w roślinie nie tylko funkcje specjalne jako podstawowy składnik chlorofilu i aktywator całego zespołu enzymów obok wapnia ma także duże znaczenie jako kation dwuwartościowy w utrzymaniu równowagi we wpływie dwu i jednowartościowych kationów na strukturę protoplazmy. Wpływa na ich wzrost i rozwój.

Niedobór magnezu

Występuje często w kwaśnych glebach lekkich, z natury ubogich w magnez, zwłaszcza po zastosowaniu dużych dawek potasu. U roślin z niedoborem magnezu występują zaburzenia syntezy chlorofilu. Liście stają chlorotyczne, jednak przejawy chlorozy są różne u rozmaitych gatunków roślin. U traw i zbóż pojawiają się żółte prążki podobne do sznura pereł między żyłkami liścia. U roślin dwuliściennych powierzchnie pomiędzy żyłkami liścia żółkną, a później brunatnieją. W przypadkach skrajnych nekroza obejmuje całą powierzchnię blaszki liściowej i liść obumiera. W warunkach niedoboru przyswajalnego magnezu w glebie, rośliny uprawne odznaczają się małą jego zawartością i zbyt szerokim zakresem stosunku Mg 2+ do kationów jednowartościowych.

Funkcję Mg w roślinach

Najważniejsze funkcje magnezu w roślinie wiążą się z jego występowaniem jako centralnego atomu w cząsteczce chlorofilu i udziałem w procesach fizjologicznych, w tym w fotosyntezie, głównie w aktywacji enzymów uczestniczących w reakcjach fosforylacji i związanych z metabolizmem energii. Oprócz tego wspólnie z wapniem występuje w formie pektynianów w blaszce środkowej ściany komórkowej i w fitynie soli kwasu fitynowego oraz bierze udział w regulacji równowagi kationowo-anionowej w roślinie. Rola magnezu w fotosyntezie polega nie tylko na tym, ze jest składnikiem chlorofilu, ale także na jego stabilizującym wpływie na strukturę chloroplastów, umożliwiającym przyswajanie CO 2 . Aktywujące działanie magnezu na enzymy wiąże się ze zdolnością jonów Mg 2+ do tworzenia połączeń typu chelatowego między strukturą pirofosforanową ADP lub ATP i białkiem enzymu. Podobnie jak chloroplasty i mitochondria, również rybosomy, które są specyficznym centrum syntezy białka, są stabilizowane pod wpływem jonów magnezu. Magnez jest też niezbędny w procesie syntezy kwasów nukleinowych i w utrzymaniu ich stabilności.Dobre zaopatrzenie roślin w magnez wpływa też korzystnie na zawartość karotenu oraz witaminy C.